Pariksha par Charcha with PM Narendra Modi Ji
Jan 20–21
Swami Vivekanand Saraswati Vidya Mandir Sahibabad (Owner)
Swayam Gupta
Bhawna Jaiswal