กิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
Jul 19, 2018
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
วนิชา ประยูรพันธุ์
Ta Ta
Anny. Jona
pratanporn chaisattra