พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559-2560 ประจำปี 2563 17 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Oct 16–17
ภาพรวมการประชุม (Owner)
anyana jj