เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชลธาราราม ประจำปี 2562
Jul 15, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ปนัดดา พูนพานิจ
นางสาวสมจิตร ทิพรส
Seenarm Bananabean
Parn Artzatru