มรภ.นศ. จัดกิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Social Engineer Creating - SEC
Feb 2–3
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Owner)
พงศธร ส้มแป้น
เจษฎา นารีเลิศ
Pongpat Buapet