Giáo xứ Ninh Bình rước lễ lần đầu
Sep 5, 2020
BVH Phát Diệm (Owner)
Ngoc Nguyen
Jos.Trung Pham