ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูจุฬารัตน์ ทองยัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากโรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
Dec 7, 2016
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)
คมสันติ คงเส้ง