ปฐมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2-7-2563)
Jul 1
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
29. กนกพรรณ ปลายสันเทียะ
นายปองภพ ปะวันเนย์