2016 Sri Ramakrishna's Birthday Celebration
Mar 9–10, 2016
Ramakrishna Mission Singapore (Owner)
Isabelle Vandevoir
BIDISHA BISWAS
sankar gangaikondan
Gajanan Raikar
Swami Satyalokananda
Pamela Nath
samborskiy maksim
Ramesh Krishnamurthy