Feb 05 17 Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon Thăm Giáo xứ La Vang Giáo phận Orange California
Feb 5–7, 2017
William Nguyen (Owner)
ANH TRAN
Jacqueline Nguyen
Hưng Tan Nguyen
Anthony Nguyen