Feb 05 17 Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon Thăm Giáo xứ La Vang Giáo phận Orange California
Feb 5 – 7, 2017
William Nguyen (Owner)
ANH TRAN
Jacqueline Nguyen
Hưng Tan Nguyen
Anthony Nguyen