วันที่ 29 มิ.ย. 64 นางปรีดาวรรณ มีบุญ เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏฺิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jun 29
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)