โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561
May 8–10, 2018
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร สพป.ชลบุรี เขต 1 (Owner)
Ket Ketsuda
ณัฏฐณิชา ธิบดี
พรรณิกา เบ้าเพิ่ง
jarean jarean