นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับคุณครูกิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูแนะแนวโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม
Apr 2
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)