นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนในจังหวัดเลย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 พ.ย. 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Nov 4–5, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ธิติยา โคตตัสสา