กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี,ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม และทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
May 1, 2017–Sep 26, 2018
โรงเรียนวัดสังเวช (Owner)
สหภาพ เปียเหล่
Nam Lada
TDP GN
อัญชิษฐา บุญเย็น
Kannika Thomma
Chutima Thienpanja
Hataiput Nutchchung
mint ทิพเสถียร