2019-07-26 KHPPAC kỳ 31 tại Dinant: sinh hoạt hằng ngày các lớp và trại Minh Tâm
Jul 26–Aug 1, 2019
tri Evry (Owner)
Long An Van
Quảng Tú - Dung
Johnny Doan
Duyen Nhi