การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา UTT1 Testing ตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖” (29 ก.พ. 2567)
Oct 10, 2023 – Feb 28, 2024
Nisan Nakwisut (Owner)
Benjaluk Narinnork
วรัชยา กาจชัยการ
อัมพร วัฒนวิกย์กิจ