เขตสุจริต สพป.นศ.๔ #1
May 7–8, 2019
สุภักดิ์ มีสิทธิ์ (Owner)
Tawatchai Jaihaw
โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ อ.ขนอม