האקתון 2018 סמינר הקיבוצים
May 24–25, 2018
Lee Van Spier (Owner)
Sahar Gal -Lumerman
Uri Elasar
Ophir Raz