ภาพสมเด็จพระเทพตรวจเยี่ยมโรงเรียน
Aug 23 – 25, 2019
RPK26 Movie (Owner)
สุรศักดิ์ เมธาณัฐนันท์