การประชุมครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานและนักเรียนพิการเรียนร่วม วันที่ 29 พ.ค. 2562
May 28, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
28 ชนัญชิดา ทุมนานอก