โครงการศึกษาดูงาน ห้องเรียนพิเศษและงานสื่อไอซีที ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
Nov 7–8, 2019
นายศุภกฤต จันทรา (Owner)
Rat Wila
Phannee Chaleeniwat