Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bổn Mạng Giáo Xứ & Mừng Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Phong Hiển Thánh (CN ngày 18 tháng 11 năm 2018)
Nov 18, 2018
CTTDVN PHX (Owner)
Francis A
Thong Mai
Joseph Luu
Ha Ngan
Linh Galle
Minh “DarkPythonGaming”