20 Bắc Cali. gặp gở AC CVThành chiều ngày 04 tháng 05 năm 2019 tại Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.
May 5, 2019
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
daisy nguyen
Long Le