เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
Feb 16 – 17
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ซ.จันทน์ 27 (Owner)
กุ้งกั้งกอล์ฟไนท์