Album Ra Mắt Ban Cố Vấn/ Ban Điều Hành/ Ban Nghiên Huấn nhiệm kỳ mới 2021-2023, ngày 30/1/2021 tại TTMV TGP Sài Gòn :
Feb 1
 · 
Shared
ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN (Owner)