20171029 NTUAA-GPC
Peter Chuang (Owner)
Golden Eagle Trading Corp.
Louis Chang
Emily Chen
Ddkids Wang
Patty Gea