🔥💦🔉🔊วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมกับพันตรีชุมพร จุนโกเศศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง และคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการประจำเทศบาลตำบลพระซอง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 รวม 15 หน่วย เลือกตั้ง #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jun 17
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)