Indywood Talent Hunt 2018 - Music Awards
Dec 3โ€‰โ€“โ€‰17, 2018
Indywood Film Carnival (Owner)
Radhakrishnan Velayudhan
Saptarshi Mukherjee
Aloshious Michael
Devadasan Sharjah
Santhosh kumar Kumar
HARIGOVIND U MENON
Dr A C V RAMAKUMAR AKUNURI
Kannan Kannan