El Mirador de ses Barques
May 19–Aug 16
Josep Ferrer i Nos (Owner)
Jaume Gual
Margalida Bosch