Cung cấp Cây Mít Thái Siêu Sớm cho anh Trần Ngọc Sơn ở Thủ Đức, Tp. HCM
Apr 6–Jul 16, 2019
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Lac An