ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
Apr 7–8
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)
Thitinun Sumranwanich
27_พิมพ์ภัทร รัตนโรจน์สกุล
30_ภีรดา พรหมจันทร์
Patra Phimolsarnti
NOII NOII
สุภชา งามเสถียร
จีรนันท์ วาจรัต
Wilasinee Charoensan