💥วันที่ 12 กันยายน 2566 นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง พร้อมด้วยนายพรชัย อินกอง รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมโครงการประชารัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง 5ส. #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Sep 21
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)