Thánh lễ truyền chức linh mục 2021
Aug 24–25
BVH Phát Diệm (Owner)
Chi Đỗ Phương
Huê Nguyễn
Thuan Dang
Dien Pham
Toan Nguyen Van
Đình Lưu Đặng
Đức Kiên Đỗ
Bách Hoàng