นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการอบรมพัฒนางานสมรรถนะผ่านกระบวนการ การบันทึก Logbook เพื่อพัฒนาตนเองตาม ก.ค.ศ. SMART Teacher Model และ ID Plan วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
Aug 24–25, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Parn Artzatru