มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Jan 10, 2015–Nov 9, 2018
sproject ocsc (Owner)
Montree Wongmai
Op Po
จันทร์ฉาย คิดถูก
Yingnana areena
อิทธิวัฒน์ กุลปาราเมศ
Palita Laimoo
Phutthinat Chamchod (TON)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา จังหวัดยะลา