Tôi vừa gởi đến các bạn hình chụp qua cell phone của NV Cửu.
Sep 3–4, 2017
Benson Nguyen (Owner)
Annie Tran
Khanh Bui
Khanh Bui
24nhatrang@yahoogroups.com
Cậu Trần Hoài Tâm
Khanh Bui
linhquang@yahoo.com
quannga99