กิจกรรมค่ายภาษาจีน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ เนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท เดอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Jan 13, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Tadz Mercado