11-06/07 הסוכה של כרמאלה-עמקה 1.11.06
Nov 1, 2006
Rotary Amitim (Owner)
haia tsuk