Jette Kongstad fra målområdet
Sep 5 – 11, 2021
Gitte V (Owner)
Magnus Duus Hedengran
Jens Kristian Klemmensen
Leif Nielsen
Jan Hansen
Jens Peter Brenøe