กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 ปีการศึกษา 2563
Nov 10–Dec 2, 2020
ศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนวัฒนศึกษา (Owner)
ปพีภัทร ฝายตื้อ