จีเอฟ สร้างปัญญา อบรมทักษะ ภาษาE 5 ตค.62
Oct 4–5, 2019
นุจริน โชติญาโน (Owner)
นารี ชาแท่น