Jasličková pobožnosť 25.12.2014
Dec 25, 2014
Rímskokatolícka farnosť Lemešany (Owner)
Martina Hužvárová