(5 พ.ย. 2563) กล้อง 3 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563
Nov 5–6, 2020
บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (Owner)
Mig210 Nacre
Joe Joe