ทัศนศึกษา ม.3 11/9/2562
Sep 11, 2019
ทรงอาจ แสนโคตร (Owner)
วิไลรัตน์ เรืองณรงค์
Aron Aron
Wee wasayos
Payao Motharn