วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากกองคลัง และ กองสวัสดิการสังคม ออกบริการประชาชน รับเงินออมวันละบาท และ เก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ ๕
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)