2563-20-8-กิจกรรม "พิธีลงแขกดำนา ตามรอยพ่อหลวง ร.9" วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
Aug 20, 2020
swsk school (Owner)
ณัฐรัชต์ อัมภรัตน์
ทวีทรัพย์ ใจกล้า