HH Sancharam in Salem and Azhvar Tirunagari. Feb 20 -28, 2022
Feb 20–Mar 5
Sri Parakala Matham (Owner)
Sathyavrathan TC
Srinivas Murthy
Janani G M
Vishnu Sreenivas