ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมและนายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นำทีมคณะผู้บริหารชี้แจงนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ช่วงบ่าย ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม
Jul 15, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)