รางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Sep 9
 · 
Shared
information sw (Owner)